ลวดเชื่อมซีโอทู อาร์คเทค MIG 308LSi; AWS: A5.18 ER308LSi

ลวดเชื่อมซีโอทู อาร์คเทค MIG 308LSi; AWS: A5.18 ER308LSi

 

 

 

 

 

 

 

ลวดเชื่อมซีโอทู อาร์คเทค MIG 308LSi เป็นลวดเชื่อมชนิดม้วนสำหรับงานสเตนเลส เกรด 304 และ 304L มีความต้านทานการแตกร้าวตามขอบเกรนได้ดี มีซิลิกอน (Silicon)ผสมอยุ๋ในเนื้อลวดในปริมาณมากกว่าลวดชนิด  308L จึงช่วยในการไหลลื่นของน้ำโลหะระหว่างการเชื่อม ใช้ได้ดีทุกท่าเชื่อม เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมกระดาษ

ขนาดบรรจุ

ขนาดลวด (มม.) 0.8 0.9 1.2
กระแสเชื่อม (แอมป์) 50-180 70-200 100-350
ขนาดบรรจุ ต่อม้วน (กก.) 12.5 12.5 12.5