ลวดเชื่อมซีโอทู อาร์คเทค MIG 309LSi; AWS: A5.18 ER309LSi

ลวดเชื่อมซีโอทู อาร์คเทค MIG 309LSi; AWS: A5.18 ER309LSi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลวดเชื่อมซีโอทู อาร์คเทค MIG 309LSi เป็นลวดเชื่อมชนิดม้วนสำหรับงานเชื่อมต่อระหว่างสเตนเลสกับโลหะต่างชนิด เช่นสเตนเลส เกรด 304 หรือ 304L ติดกับเหล็ก เป็นต้น ให้รอยเชื่อมเป็นโครงสร้างออสเตนนิทิก มีความต้านทานการแตกร้าวและความร้อนได้ดี

ขนาดบรรจุ

ขนาดลวด (มม.) 0.8 0.9 1.2
กระแสเชื่อม (แอมป์) 50-180 70-200 100-350
ขนาดบรรจุ ต่อม้วน (กก.) 12.5 12.5 12.5