ลวดเชื่อมซีโอทู อาร์คเทค MIG 4043; AWS: A5.10 ER4043

ลวดเชื่อมซีโอทู อาร์คเทค MIG 4043; AWS: A5.10 ER4043

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลวดเชื่อมซีโอทู อาร์คเทค MIG 4043 เป็นลวดเชื่อมอลูมินียมชนิดเปลือย สำหรับงานเชื่อมอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป เช่น ฝาสูบ เสื้อสูบรถยนต์ และงานอลูมิเนียมทั่วไป เช่น แม่พิมพ์ งานอุตสาหกรรมเคมีละอุตสาหกรรมอาหาร สามาถต้านทานการแตกร้าวที่อุณหภูมิสูงๆ  เนื่องจากมีปริมาณซิลิกอนสูง จึงทำให้ควบคุมบ่อหลอมละลายได้ง่าย ให้เกล็ดแนวเชื่อมที่สวยงาม

ขนาดบรรจุ

ขนาดลวด (มม.) 1.2
ขนาดบรรจุ ต่อม้วน (กก.) 7