ลวดเชื่อมฟลั๊กคอร์ St.Eagle E-71T; AWS: A5.20 E71T-1

ลวดเชื่อมฟลั๊กคอร์ St.Eagle E-71T; AWS: A5.20 E71T-1

 

 

 

 

 

 

ลวดเชื่อมฟลั๊กคอร์ St.Eagle (Flux-Cored Wire) เป็นลวดเชื่อมชนิดม้วนซึ่งมีฟลักซ์อยู่ในแกนกลางของลวด  เหมาะสำหรับการเชื่อมเหล็กเหนียวและเหล็กทนแรงดึงสูงถึง  490 N/mm2  มีสะเก็ดไฟจากการเชื่อมน้อย เคาะสแล็กออกง่าย แนวเชื่อมมีความสวยงาม ให้อัตราการเติมเนื้อโลหะสูง เชื่อมได้ดีในทุกท่าเชื่อม

 

ขนาดบรรจุ

ขนาดลวด (มม.) 1.2
กระแสเชื่อม (แอมป์) 180-320 (DCEP)
ขนาดบรรจุ ต่อม้วน (กก.) 15