ลวดเชื่อมมิก หรือลวดเชื่อมซีโอทู อาร์คเทค AT-50; AWS : A5.18 ER70S-G

ลวดเชื่อมมิก หรือลวดเชื่อมซีโอทู อาร์คเทค AT-50; AWS : A5.18 ER70S-G

 

 

 

 

 

 

ลวดเชื่อมซีโอทู อาร์คเทค AT-50; AWS : A5.18 ER70S-G

เป็นลวดเชื่อมชนิดม้วนที่ต้องใช้แก๊สปกคลุม ใช้ได้ดีทั้งในงานเชื่อมเหล็กเหนียวและเหล็กทนแรงดึงสูง เหมาะสำหรับงานโครงสร้างต่างๆ เช่น รถยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องมือเกษตร โครงเหล็กเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม สามารถเชื่อมได้ทุกท่าเชื่อม ทั้งการเชื่อมแต้มและลากยาว มีการซึมลึกที่ดี และยังให้อัตราการเติมเนื้อสูง

ขนาดบรรจุ

ขนาดลวด (มม.) 0.8 0.9 1.0 1.2
กระแสเชื่อม (แอมป์) 50-180 50-200 70-250 100-350
ขนาดบรรจุ ต่อม้วน (กก.) 15 15 15 15