ลวดเชื่อมสเตนเลส Arctech 309L ; AWS: A5.4 E309L – 16

ลวดเชื่อมสเตนเลส Arctech 309L ; AWS: A5.4 E309L – 16

 

 

 

 

 

ลวดเชื่อมไฟฟ้าสเตนเลส อาร์คเทค 309L มีส่วนผสมของธาตุโครเมียม(Cr) และนิเกิล (Ni) มากกว่าลวดเชื่อมอาร์คเทค 308 และ 308L Extra มีโครงสร้างของเฟอร์ไรต์ที่เหมาะสม จึงต้านทานการแตกร้าวได้ดีเยี่ยมใช้ในการเชื่อมต่อเหล็กต่างชนิดกัน เช่น สเตนเลส 304L ติดกับเหล็ก งานต่อเรือ ท่อแลกเปลี่ยนความร้อนตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

ขนาดบรรจุ

ขนาดลวด (มม.) 2.6 3.2 4.0
ความยาว (มม.) 300 350 350
กระแสเชื่อม (แอมป์) F 60-90 80-130 130-170
V&OH 50-70 70-110 100-130
ขนาดบรรจุ (ลัง/หลอด ; กก.) 20(1) 20(1) 20(1)