ลวดเชื่อมสเตนเลส Arctech 316L ; AWS: A5.4 E316L-16

ลวดเชื่อมสเตนเลส Arctech 316L ; AWS: A5.4 E316L-16

 

 

 

 

 

ลวดเชื่อมไฟฟ้าสเตนเลส อาร์คเทค 316L มีโครงสร้างของเฟอร์ไรต์ที่เหมาะสม จึงต้านทานการแตกร้าวและทนต่ออุณหภูมิได้ดีเยี่ยม โดยเฉพาะต้านทานการกัดกร่อนของกรดซัลฟูริคและฟอสฟอรัส จึงนิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี โรงงานทอผ้า หรือการเชื่อมสเตนเลสประเภท 316 ได้ทุกประเภท
นอกจากนี้ระหว่างการเชื่อมยังมีสะเก็ดไฟน้อย ให้แนวเชื่อมที่สวยงาม

ขนาดบรรจุ

ขนาดลวด (มม.) 2.6 3.2 4.0
ความยาว (มม.) 300 350 350
กระแสเชื่อม (แอมป์) F 60-90 80-130 130-170
V&OH 50-70 70-110 100-130
ขนาดบรรจุ (ลัง/หลอด ; กก.) 20(1) 20(1) 20(1)