ลวดเชื่อมอาร์กอน อาร์คเทค TIG 309L; AWS: A5.9 ER309L

ลวดเชื่อมอาร์กอน อาร์คเทค TIG 309L; AWS: A5.9 ER309L

 

 

 

 

 

 

ลวดเชื่อมทิกหรือลวดเชื่อมอาร์กอน อาร์คเทค TIG 309L เป็นลวดเติมสำหรับงานเชื่อมสเตนเลส เช่น สเตนเลสเกรด 309S และการเชื่อมต่อเหล็กต่างชนิดกัน ระหว่างเหล็กกล้าไร้สนิมกับเหล็กกล้าคาร์บอน ให้ความสามารถต้านทานการแตกร้าวได้ดี

ขนาดบรรจุ

ขนาดลวด (มม.) 1.6 2.0 2.4 3.2
ขนาดบรรจุ ต่อหลอด (กก.) 5 5 5 5