ลวดเชื่อมอาร์กอน อาร์คเทค TIG 4043; AWS: A5.10 ER4043

ลวดเชื่อมอาร์กอน อาร์คเทค TIG 4043; AWS: A5.10 ER4043

 

 

 

 

 

 

ลวดเชื่อมทิกหรือลวดเชื่อมอาร์กอน อาร์คเทค TIG 4043 เป็นลวดเติมเหมาะสำหรับงานเชื่อมอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป ให้รอยเชื่อมที่สวยงาม เนื่องจากมีส่วนผสมของซิลิกอน (Silicon) ประมาณ 5%  ให้ความต้านทานความร้อนได้ดีเยี่ยมละยังให้การซึมลูกที่ดี เหมาะกับงานอู่ต่อเรือ เครื่องจักร อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมอาหาร งานโมลล์ เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

ขนาดบรรจุ

ขนาดลวด (มม.) 1.6 2.0 2.4 3.2
ขนาดบรรจุ ต่อหลอด (กก.) 2.5 2.5 2.5 2.5