ลวดเชื่อมไฟฟ้าโกเบ KOBE-30

ลวดเชื่อมไฟฟ้าโกเบ KOBE-30

 

 

 

 

 

ลวดเชื่อมไฟฟ้า โกเบ KOBE-30 เป็นลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ชนิดไทเทเนียมสูง (Titanium) ให้การอาร์คที่แรงและนิ่งเรียบ ทำให้สามารถเชื่อมได้ดีแม้แต่ในท่าเชื่อมแนวตั้งแบบลากลง ซึ่งเป็นท่าเชื่อมที่ค่อนข้างยาก ลวดเชื่อม โกเบ KOBE-30 เหมาะสำหรับการเชื่อมเหล็กเหนียวแผ่นบาง และงานโครงสร้างบางๆ

ขนาดบรรจุ : 1 ลัง ขนาด 20 กิโลกรัม