ลวดเชื่อม ยาวาต้า เฮช-600 YAWATA H-600

ลวดเชื่อม ยาวาต้า เฮช-600 YAWATA H-600

การใช้งาน: ลวดเชื่อม YAWATA H-600 สําหรับงานโลหะเสียดสีกับโลหะและเสียดสีกับทราย ใช้เชื่อมพอกล้อรถบด ฟันเครื่องบด ค้อนหีบอ้อย และบุ้งกี๋รถตัก
คุณสมบัติ: ลวดเชื่อม ยาวาต้า เฮช-600 เป็นลวดเชื่อมพอกผิวแข็งประเภทไฮโดรเจนต่ำ (Low Hydrogen) ใช้กับงานพอกผิวแข็งชิ้นส่วนงานวิศวกรรมโยธา งานโครงสร้างและเครื่องจักรที่ไม่ต้องนําไปกลึงตกแต่งเนื้อโลหะเชื่อมมีความแข็งประมาณ 600 วิคเกอร์ ทนการสึกหรอได้ดี และยังใช้กับงานที่มีการกระแทกปานกลางได้ดี

ลวดเชื่อม-ยาวาต้า-เฮช-600-YAWATA-H-600
ขอเสนอแนะการใช้งาน:

  • ใช้ลวดเชื่อมที่แห้งสนิท ควรนําลวดเชื่อมที่ชื้นไปอบที่อุณหภูมิ 300-350°C เป็นเวลา 60 นาทีก่อนใช้
  • ควรอบงานก่อนเชื่อมให้มีอุณหภูมิสูงกว่า150°C
  • ในการเชื่อมพอกผิวแข็งเหล็กงานหล่อหรือเชื่อมพอกหลายชั้น ควรเชื่อมรองพื้นด้วยลวดไฮโดรเจนต่ำก่อน