ลวดเชื่อม ยาวาต้า แอล-55 YAWATA L-55

ลวดเชื่อม ยาวาต้า แอล-55 YAWATA L-55

การใช้งาน: ลวดเชื่อม YAWATA L-55 ใช้เชื่อมเหล็กทนแรงดึงสูง 490 นิวตัน/มม. สําหรับงานต่อเรือ งานโครงสร้าง และงานสะพาน
คุณสมบัติ: ลวดเชื่อม ยาวาต้า แอล-55 เป็นลวดเชื่อมประเภทไฮโดรเจนตํ่า (ลวดเชื่อม Low Hydrogen) เชื่อมได้ทุกท่าเชื่อม แนวเชื่อมมีคุณสมบัติทนต่อการแตกร้าวเป็นเลิศ มีคุณสมบัติทางกลและคุณภาพของการเอ็กซ์เรย์เป็นเยี่ยม เชื่อมในท่าเหนือหัวและท่าตั้งได้ง่ายมาก

ลวดเชื่อม-ยาวาต้า-YAWATA L-55
ขอเสนอแนะการใช้งาน:

  • ใช้ลวดเชื่อมที่แห้งสนิท ควรนําลวดเชื่อมที่ชื้นไปอบที่อุณหภูมิ 300-350°C เป็นเวลา 60 นาทีก่อนใช้
  • การเชื่อมก้าวถอยจะช่วยป้องกันการเกิดโพรงแก๊สในตอนเริ่มเชื่อมได้ดี ในระหว่างการเชื่อมควรรักษาระยะอาร์กให้สมํ่าเสมอ และให้ชิดชิ้นงานมากที่สุดเท่าที่จะเชื่อมได้
  • ควรจะกําจัดความชื้น สนิม และนํ้ามัน ออกจากชิ้นงานให้หมดก่อนเชื่อม เพื่อป้องกันการเกิดรอยร้าวและโพรงแก๊สในแนวเชื่อม