ลวดเชื่อมยาวาต้า YAWATA FT-51

ลวดเชื่อม-YAWATA-FT-51