ลูกค้า Repeat Order เครื่องตัดแก๊ส CNC ที่ อ.ศรีราชา ชลบุรี

ลูกค้า Repeat Order เครื่องตัดแก๊ส CNC ที่ อ.ศรีราชา ชลบุรี

ส่ง เครื่องตัดแก๊ส ซีเอ็นซี ขนาดเล็ก ที่ อ.ศรีราชา ชลบุรี โดยลูกค้าไว้วางใจสั่งเพิ่มอีก 2 เครื่อง เป็นเครื่องที่มีระบบ Sensor ที่หัวตัดแก๊ส เนื่องจากแผ่นงานลูกค้าที่ต้องมีความโค้ง Sensor จะช่วยยกหัวตัด ขึ้น-ลง อัตโนมัติ ตามความบิดโค้งของชิ้นงาน

ลูกค้าได้ใช้หัวตัดแบบ Twin Torch เพื่อเพิ่มความเร็ว และสะดวกในการตัดชิ้นงาน เนื่องจากเป็นการตัดตรงแบบซอยแผ่น จึงช่วยประหยัดเวลาในการทำงานได้เป็นอย่างมาก

cnc-gas-cutting-machine-twin-torch-sensor-chonburi-1

cnc-gas-cutting-machine-twin-torch-sensor-chonburi-3
cnc-gas-cutting-machine-twin-torch-sensor-chonburi-11

cnc-gas-cutting-machine-twin-torch-sensor-chonburi-5

cnc-gas-cutting-machine-twin-torch-sensor-chonburi-7