เครื่องตัดCNC-แกีส-พลาสม่า-MNS23-5

เครื่องตัดCNC ระบบแกีส และพลาสม่า แบบรางคู่ รุ่นเล็ก MNS23

เครื่องตัดCNC ระบบแกีส และพลาสม่า แบบรางคู่ รุ่นเล็ก MNS23