เครื่องตัดแก๊สและพลาสม่า CNC

Mini-Gantry-CNC-Cutting-Machine

เครื่องตัดแก๊สและพลาสม่า ระบบซีเอ็นซี แบบ Gantry ขนาดเล็ก หรือ Mini Gantry CNC Cutting Machine