เครื่องบากท่อ Huawei ISY-351-1

เครื่องบากท่อ-Huawei-ISY-351-1