เครื่องเจาะสว่านแม่เหล็กไฟฟ้า รุ่น DM-60

เครื่องเจาะสว่านแม่เหล็กไฟฟ้า-DM-60