เครื่องเจาะไฮโดรลิค รุ่น PM Series

เครื่องเจาะไฮโดรลิค รุ่น PM Series

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื่องเจาะระบบไฮโดรลิค รุ่น PM Series ยี่ห้อ “Sunrise” จากประเทศไต้หวัน

มีให้เลือกตั้งแต่ขนาด 35-200 ตัน และสามารถเลือกระยะลึกของคอม้า (Throat Depth) ที่แตกต่างกันตามความต้องการ

นอกจากนี้จุดเจาะ (Punching Station) สามารถเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์พิเศษ สำหรับงานตัดเพลา (Bar Shearing) ได้ทั้งแบบกลมและเหลี่ยม, งานตัดเหล็กรูปตัว C (Channel Shearing), งานตัดเหล็กฉาก (Angle Shearing), งานตัดเหล็กแผ่น (Flat bar Shearing) และบาก (Rectangular Notcher) ได้

มีการออกแบบพิเศษให้กระบอกไฮโดรลิคเพรียวขึ้น และ สามารถยกตัวขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เจาะได้รวดเร็ว ประหยัดเวลาในการทำงาน พร้อมได้รูเจาะที่เรียบคม และสวยงาม