ลวดเชื่อมซีโอทู อาร์คเทค MIG 5356; AWS: A5.10 ER5356

                  ลวดเชื่อมซีโอทู อาร์คเทค MIG 5356 เป็นลวดเชื่อมอลูมินียมชนิดเปลือย สำหรับงานเชื่อมอลูมิเนียมทั่วไปสามารถใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างอลูมิเนียมหล่อ…
ลวดเชื่อมซีโอทู อาร์คเทค MIG 309LSi; AWS: A5.18 ER309LSi

                  ลวดเชื่อมซีโอทู อาร์คเทค MIG 309LSi เป็นลวดเชื่อมชนิดม้วนสำหรับงานเชื่อมต่อระหว่างสเตนเลสกับโลหะต่างชนิด เช่นสเตนเลส…
ลวดเชื่อมฟลั๊กคอร์ St.Eagle E-71T; AWS: A5.20 E71T-1

            ลวดเชื่อมฟลั๊กคอร์ St.Eagle (Flux-Cored Wire) เป็นลวดเชื่อมชนิดม้วนซึ่งมีฟลักซ์อยู่ในแกนกลางของลวด  เหมาะสำหรับการเชื่อมเหล็กเหนียวและเหล็กทนแรงดึงสูงถึง  490 N/mm2  มีสะเก็ดไฟจากการเชื่อมน้อย…
ลวดเชื่อมมิก หรือลวดเชื่อมซีโอทู อาร์คเทค AT-50; AWS : A5.18 ER70S-G

            ลวดเชื่อมซีโอทู อาร์คเทค AT-50; AWS : A5.18 ER70S-G เป็นลวดเชื่อมชนิดม้วนที่ต้องใช้แก๊สปกคลุม ใช้ได้ดีทั้งในงานเชื่อมเหล็กเหนียวและเหล็กทนแรงดึงสูง…