ลวดเชื่อมซีโอทู อาร์คเทค MIG 5356; AWS: A5.10 ER5356

                  ลวดเชื่อมซีโอทู อาร์คเทค MIG 5356 เป็นลวดเชื่อมอลูมินียมชนิดเปลือย สำหรับงานเชื่อมอลูมิเนียมทั่วไปสามารถใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างอลูมิเนียมหล่อ…