ลวดเชื่อมเกรดพิเศษ

จำหน่าย ลวดเชื่อมเกรดพิเศษ ลวดเชื่อมเหล็กเกรดพิเศษ ลวดเชื่อมสแตนเลสเกรดพิเศษ ลวดเชื่อมไฟฟ้าเกรดพิเศษ ลวดเชื่อมอาร์กอนเกรดพิเศษ ลวดเชื่อมซีโอทูเกรดพิเศษ Co2 หรือ ลวดเชื่อม MIG/TIG/STICK เกรดพิเศษ ลวดเชื่อมเกรดพิเศษ TIG P20,…
ลวดเชื่อม ยาวาต้า เฮช-600 YAWATA H-600

การใช้งาน: ลวดเชื่อม YAWATA H-600 สําหรับงานโลหะเสียดสีกับโลหะและเสียดสีกับทราย ใช้เชื่อมพอกล้อรถบด ฟันเครื่องบด ค้อนหีบอ้อย และบุ้งกี๋รถตัก คุณสมบัติ: ลวดเชื่อม ยาวาต้า เฮช-600 เป็นลวดเชื่อมพอกผิวแข็งประเภทไฮโดรเจนต่ำ (Low…
ลวดเชื่อม ยาวาต้า แอล-55 YAWATA L-55

การใช้งาน: ลวดเชื่อม YAWATA L-55 ใช้เชื่อมเหล็กทนแรงดึงสูง 490 นิวตัน/มม. สําหรับงานต่อเรือ งานโครงสร้าง และงานสะพาน คุณสมบัติ: ลวดเชื่อม ยาวาต้า แอล-55 เป็นลวดเชื่อมประเภทไฮโดรเจนตํ่า…