ลวดเชื่อมอาร์กอน อาร์คเทค TIG 50; AWS: A5.18 ER70S-6

        ลวดเชื่อมทิกหรือลวดเชื่อมอาร์กอน อาร์คเทค TIG 50 เหมาะสำหรับงานเชื่อมเหล็ก ทนแรงดึงได้สูงถึง 490 N/mm2 นิยมใช้ในงานเชื่อมเหล็กเหนียว เหล็กทนแรงดึงสูง และ…