ลวดเชื่อมอาร์กอน อาร์คเทค TIG 308L; AWS: A5.9 ER308L

            ลวดเชื่อมทิกหรือลวดเชื่อมอาร์กอน อาร์คเทค TIG 308L เป็นลวดเติมสำหรับงานเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิม ซึ่งมีส่วนผสมของคาร์บอนอยู่ไม่เกิน 0.03% เช่น การเชื่อมสเตนเลส…
ลวดเชื่อมซีโอทู อาร์คเทค MIG 309LSi; AWS: A5.18 ER309LSi

                  ลวดเชื่อมซีโอทู อาร์คเทค MIG 309LSi เป็นลวดเชื่อมชนิดม้วนสำหรับงานเชื่อมต่อระหว่างสเตนเลสกับโลหะต่างชนิด เช่นสเตนเลส…