ลวดเชื่อมอาร์กอน อาร์คเทค TIG 316L; AWS: A5.9 ER316L

      ลวดเชื่อมทิกหรือลวดเชื่อมอาร์กอน อาร์คเทค TIG 316L และ TIG 316LSi เป็นลวดเติมเหมาะสำหรับงานเชื่อมสเตนเลส เกรด 316L มีความสามารถต้านการกัดกร่อนของกรด โดยเฉพาะกรดซัลฟูริก (Sulfuric Acid)ได้ดีเยี่ยม…
ลวดเชื่อมอาร์กอน อาร์คเทค TIG 308L; AWS: A5.9 ER308L

            ลวดเชื่อมทิกหรือลวดเชื่อมอาร์กอน อาร์คเทค TIG 308L เป็นลวดเติมสำหรับงานเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิม ซึ่งมีส่วนผสมของคาร์บอนอยู่ไม่เกิน 0.03% เช่น การเชื่อมสเตนเลส…