ลวดเชื่อมสเตนเลส Arctech 308/308L Extra ; AWS: A5.4 E308/E308L – 16

            ลวดเชื่อมไฟฟ้าสเตนเลสอาร์คเทค 308 และ 308L Extra  สามารถเชื่อมได้ดี สแลกร่อนออกง่าย ให้เกล็ดแนวเชื่อมที่สวยงาม และยังมีความต้านทานการกัดกร่อนที่อุณหภูมิสูงๆ…