ลวดเชื่อมฟลั๊กคอร์ St.Eagle E-71T; AWS: A5.20 E71T-1

            ลวดเชื่อมฟลั๊กคอร์ St.Eagle (Flux-Cored Wire) เป็นลวดเชื่อมชนิดม้วนซึ่งมีฟลักซ์อยู่ในแกนกลางของลวด  เหมาะสำหรับการเชื่อมเหล็กเหนียวและเหล็กทนแรงดึงสูงถึง  490 N/mm2  มีสะเก็ดไฟจากการเชื่อมน้อย…