ลวดเชื่อมไฟฟ้าโกเบ LB-52

              ลวดเชื่อมไฟฟ้า โกเบ LB-52 เป็นลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ชนิดไฮโดรเจนต่ำ (Low Hydrogen) เชื่อมได้ดีในทุกท่าเชื่อม แนวเชื่อมมีคุณสมบัติทางกล สามารถผ่านการตรวจสอบด้วยการเอกซ์เรย์ได้ดี…
ลวดเชื่อมไฟฟ้าโกเบ KOBE-30

          ลวดเชื่อมไฟฟ้า โกเบ KOBE-30 เป็นลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ชนิดไทเทเนียมสูง (Titanium) ให้การอาร์คที่แรงและนิ่งเรียบ ทำให้สามารถเชื่อมได้ดีแม้แต่ในท่าเชื่อมแนวตั้งแบบลากลง ซึ่งเป็นท่าเชื่อมที่ค่อนข้างยาก ลวดเชื่อม โกเบ…