ลวดเชื่อมไฟฟ้าโกเบ KOBE-30

          ลวดเชื่อมไฟฟ้า โกเบ KOBE-30 เป็นลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ชนิดไทเทเนียมสูง (Titanium) ให้การอาร์คที่แรงและนิ่งเรียบ ทำให้สามารถเชื่อมได้ดีแม้แต่ในท่าเชื่อมแนวตั้งแบบลากลง ซึ่งเป็นท่าเชื่อมที่ค่อนข้างยาก ลวดเชื่อม โกเบ…