ลวดเชื่อมไฟฟ้าโกเบ LB-52

              ลวดเชื่อมไฟฟ้า โกเบ LB-52 เป็นลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ชนิดไฮโดรเจนต่ำ (Low Hydrogen) เชื่อมได้ดีในทุกท่าเชื่อม แนวเชื่อมมีคุณสมบัติทางกล สามารถผ่านการตรวจสอบด้วยการเอกซ์เรย์ได้ดี…