ลวดเชื่อมอาร์กอน อาร์คเทค TIG 4043; AWS: A5.10 ER4043

            ลวดเชื่อมทิกหรือลวดเชื่อมอาร์กอน อาร์คเทค TIG 4043 เป็นลวดเติมเหมาะสำหรับงานเชื่อมอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป ให้รอยเชื่อมที่สวยงาม เนื่องจากมีส่วนผสมของซิลิกอน (Silicon) ประมาณ…