ลวดเชื่อมมิก หรือลวดเชื่อมซีโอทู อาร์คเทค AT-50; AWS : A5.18 ER70S-G

            ลวดเชื่อมซีโอทู อาร์คเทค AT-50; AWS : A5.18 ER70S-G เป็นลวดเชื่อมชนิดม้วนที่ต้องใช้แก๊สปกคลุม ใช้ได้ดีทั้งในงานเชื่อมเหล็กเหนียวและเหล็กทนแรงดึงสูง…