ลวดเชื่อมอาร์กอน อาร์คเทค TIG 309L; AWS: A5.9 ER309L

            ลวดเชื่อมทิกหรือลวดเชื่อมอาร์กอน อาร์คเทค TIG 309L เป็นลวดเติมสำหรับงานเชื่อมสเตนเลส เช่น สเตนเลสเกรด 309S และการเชื่อมต่อเหล็กต่างชนิดกัน…