ลวดเซาะร่อง (Chamfertrode)

              ลวดเซาะร่อง ยี่ห้ออาร์คเทค (Arctech) มีคุณสมบัติในการ ตัดเหล็ก สเตนเลส ทองแดง และเหล็กหล่อได้ ในขณะที่การตัดด้วยแก๊สไม่อาจทำได้สะดวก…