ลวดเก๊าจ์คาร์บอน (Gouging Electrode)

          ลวดเก๊าจ์คาร์บอน เป็นคาร์บอนอัดแท่งเคลือบผิวด้วยทองแดงอีกชั้น สำหรับงานเซาะร่องหรือบากร่อง ทั้งโลหะและอโลหะ เช่น ทองแดง เหล็ก เหล็กหล่อ เป็นต้น ขนาดบรรจุ…