ลวดเก๊าจ์คาร์บอน (Gouging Electrode)

ลวดเก๊าจ์คาร์บอน (Gouging Electrode)

 

 

 

 

 

ลวดเก๊าจ์คาร์บอน เป็นคาร์บอนอัดแท่งเคลือบผิวด้วยทองแดงอีกชั้น สำหรับงานเซาะร่องหรือบากร่อง ทั้งโลหะและอโลหะ เช่น ทองแดง เหล็ก เหล็กหล่อ
เป็นต้น

ขนาดบรรจุ

ขนาด (มม.) 4.0 5.0 6.5 8.0 9.5
ความยาว (มม.) 305 305 305 305 305