ลวดเซาะร่อง (Chamfertrode)

ลวดเซาะร่อง (Chamfertrode)

 

 

 

 

 

 

 

ลวดเซาะร่อง ยี่ห้ออาร์คเทค (Arctech) มีคุณสมบัติในการ ตัดเหล็ก สเตนเลส ทองแดง และเหล็กหล่อได้ ในขณะที่การตัดด้วยแก๊สไม่อาจทำได้สะดวก
ตัดโลหะได้คม สวย และสามารถตัดได้ทุกท่า และค่อนข้างคมกว่าลวดเซาะร่องทั่วไป

ขนาดบรรจุ

ขนาดลวด (มม.) 3.2 4.0
ความยาวลวด (มม.) 350 350
ช่วงกระแสที่ใช้งาน (แอมป์) 130-180 170-230
ขนาดบรรจุ (กก.) 3.3 3.5